Terrein aanleg Logixbox

Terrein aanleg Logixbox

Onze klant kwam bij ons met het verzoek om de gehele terreininrichting aan te passen.

Dit betreft de oprit en terras van de woning, inrit van bedrijfsloods en toegang tot paardenwijde.

Hier hebben wij alle bestaande groen verwijderd, alsook alle verhardingen.

Eerst hebben we gezorgd voor de nieuwe waterafvoeren d.m.v. het plaatsen van kolken en goten.

Vervolgens is er een passende oplossing gezocht voor het gehele terrein d.m.v. klinkers en betonplaten, welke aansloot op de wensen van de klant.

Hiermee mochten wij weer een tevreden klant blij maken!