Wij, Van den Manacker Transport & Infra (hierna te noemen “Van den Manacker”), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20146584, gevestigd te Hogeweg 2 C, 4561 RA Hulst, respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet ons stelt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Van den Manacker kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van den Manacker en/of omdat u deze zelf aan Van den Manacker heeft verstrekt. Van den Manacker kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-      Uw voor- en achternaam;
-      Uw geboortedatum;
-      Uw geslacht; 
-      Uw telefoonnummer; 
-      Uw e-mailadres;
-      Uw IBAN-nummer;
-      Uw IP-adres; 
-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch en in correspondentie.

Waarom Van den Manacker gegevens nodig heeft

Van den Manacker verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Van den Manacker uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.   

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Van den Manacker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.   

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we uw naam, geslacht, bedrijfsnaam, factuuradres, afleveradres, rekeningnummer, btw-nummer, e-mailadres en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen we uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen we deze gegevens verwijderen.   

Gegevens delen met anderen

Van den Manacker verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Websitebezoek

Op de website van Van den Manacker worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van den Manacker gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegeven worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.   

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vandenmanacker.nl. Van den Manacker zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Van den Manacker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van den Manacker maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn om misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van den Manacker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van den Manacker op via info@vandenmanacker.nl.   

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.