Specificaties per afvalsoort

SOORT WEL NIET
Grof huishoudelijk afval Meubels Autobanden
Raambekleding Vriezers
Sanitair Koelkasten
Fietsen Vetresten
Tuinmeubelen Dakleer
Puin Grond
Tegels
Hout
Metalen
Kunststof
Sloop/ afvalhout
Bouw- en sloopafval  Glas Accu's
Grofvuil Olie en vetresten
Vloerbedekking Chemisch afval
Papier / karton Autobanden
Gips Koel- en vrieskasten
Gibo Elektrische apparaten
Plastic kunststoffen Matrassen
Hout Dakleer
Puin Asbest/ asbest vergelijkend materiaal
Metalen Grond
Isolatie
Pvc/ harde kunststoffen
Dakafval Dakbedekking Groenafval
Dakleer Plastic/ folie
Bitumen Grond
Teer Puin
IJzer Hout
Samengesteld (composiet) dakafval Gevaarlijke stoffen (asbest)
Dakgrind Asbest/ asbest vergelijkend materiaal
Groenafval Takken Steen
Snoei- / maaiafval Zand en grond
Hooi en stro Bewerkt hout
Plantenresten Ander afval dan groenafval
Struiken
GFT-Afval
Grond Zand Boomstronken
Veen Wortels
Aarde Grind
Klei Olie
Tuinaarde Hout
Graszoden Plastic
Grasmatten Grond afkomstig van saneringen
Bodemvreemd materiaal
SOORT WEL NIET
Grond met puin Zand Boomstronken
  Veen Wortels
  Aarde Olie
  Klei Hout
  Tuinaarde Plastic
  Graszoden Gips
  Grasmatten Asfalt
  Stenen Dakgrind
  Bakstenen Ander afval dan puin
  Metselpuin Puinzakken
  Grindtegels Asbest/ asbest vergelijkend materiaal
  Dakpannen Gasbeton
    Chemisch afval
    Straalgrid
Hout Hardboard Beschoeiingen
  Geperst hout Geïmpregneerd hout
  Zachtboard Bomen
  Kozijnen Struiken
  Houten platen Hout met kunststof
  Spaanplaat  
Papier/karton  Papier/karton Ander afval dan papier / karton 
    Geplastificeerd papier 
    Sanitair papier 
    Behang
    Dranken kartons
    Vinyl
PMD Plastic Ander afval dan PMD
  Metaal  
  Drinkpakken  
Puin Stenen Gips
  Bakstenen Asfalt
  Metselpuin Dakgrind
  Grindtegels Ander afval dan puin
  Dakpannen Puinzakken
  Maximaal 5% zand Asbest/ asbest vergelijkend materiaal
    Gasbeton
    Chemisch afval
    Straalgrid
Restafval Alle niet recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven Chemisch afval
  Kantoorafval Asbest/ asbest vergelijkend materiaal 
  Kantine afval  
  Verpakkingsmateriaal  
  Organische reststoffen  
Bedrijfsafval Alle niet recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven Chemisch afval
  Kantoorafval Asbest/ asbest vergelijkend materiaal 
  Kantine afval  
  Verpakkingsmateriaal  
  Organische reststoffen  
Glas Glas Ander afval dan glas